Posts

Showing posts with the label Tasiirka Qur'aanka

Qur'aanka Kariimka

Image
Waxad Halkan ka dhagaysa tafsiirka 30 jis ee quraanka oo sheekh dirir ah siina gaadhsii walalahaga  kale pleas     Tafsiirka Qur'aanka oo dhamaystiran halkan ka baro. 01.Al-Fatixah1-7 07.Al-Acraaf169-198 24. An-Nuur1-14 54.Al-Qamar1-55 02.Al-Baqarah1-26 07.Al-Acraaf199-206 24. An-Nuur15-31 55.Ar-Raxmaan1-78 02.Al-Baqara26-43 08.Al-Anfaal1-12 24. An-Nuur31-43 56.Al-Waaqicah1-96 02.Al-Baqarah44-61 08.Al-Anfaal12-40 24. An-Nuur43-64 57.Al-Xadiid1-29 02.Al-Baqarah61-74 08.Al-Anfaal41-52 25. Al-Furqaan1-20 58.Al-Mujaadalah1-22 08.Al-Anfaal52-75 02.Al-Baqarah74-89 09.At-Tobah1-9 25. Al-Furqaan21-43 59.Al-Xashr 1-24 02.Al-Baqarah90-105 09.At-Tobah10-30 25. Al-Furqaan44-73 60.Al-Mumtaxinah1-13 02.Al-Baqarah106-118 09.At-Tobah31-41 25. Al-Furqaan73-77 61.As-Saff 1-14 02.Al-Baqarah118-141 09.At-Tobah41-59 26Ash-Shucaraa1-28 62.Al-Jumucah 1-11 02.Al-Baraqah143-154 09.At-Tobah59-70 26.Ash-Shucaraa28-96 63.Al-Munaafiquun1-11 02.Al-Baqarah155-176 09.At-Tobah70-92 26A